Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

W Durres w Albanii odbyło się w dniach 14-16 października szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Kościół katolicki. Tematem był fundraising, zarządzanie finansami oraz ochrona dzieci przed nadużyciami seksualnymi. Zajęcia prowadzili: Zamira Dema Muca, Wojciech Żmudziński Sj i Adam Żak SJ.

W dniach 28-30 września odbyła się w Wieliczce konferencja dla szkół katolickich uczestniczących w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zastanawiano się m.in. jakie umiejętności i kompetencje potrzebne są osobie organizującej wymianę młodzieży. Przedyskutowano także priorytet tematyczny na lata 2017-2019 - Różnorodność.

Tuż obok nas dzieją się rzeczy okrutne. Ukraińskie dzieci żyją w atmosferze ciągłego zagrożenia, skazane są na pełne lęku dzieciństwo, na los wojennych sierot. Wielu ojców zabija alkohol, niejeden tato z doktoratem wyjeżdża za granicę na „zmywak”, inni giną od kul z karabinu. Przecież to nasi sąsiedzi.

W Warszawie Falenicy w dniach 24-25 maja odbył się Walny Zjazd oraz Narada Programowa SChDW. Podczas narady podejmowane były nowe inicjatywy mające na celu stworzenie wspólnego frontu na polu wychowania, pozyskiwanie funduszy na dzieła edukacyjne, a także rozbudowanie sieci chrześcijańskich szkół i organizacji na kraje byłego bloku sowieckiego.

W trosce o większą dostępność funduszy norweskich skierowaliśmy petycję do Pani Beaty Szydło, Premiera RP oraz JE Karstena Klepsvik, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce. Chodzi nam o to, by wspierane były różne organizacje, a nie tylko te największe, których działalność koncentruje się w dużych ośrodkach miejskich.