Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

W Warszawie Falenicy w dniach 24-25 maja odbył się Walny Zjazd oraz Narada Programowa SChDW. Podczas narady podejmowane były nowe inicjatywy mające na celu stworzenie wspólnego frontu na polu wychowania, pozyskiwanie funduszy na dzieła edukacyjne, a także rozbudowanie sieci chrześcijańskich szkół i organizacji na kraje byłego bloku sowieckiego.

W trosce o większą dostępność funduszy norweskich skierowaliśmy petycję do Pani Beaty Szydło, Premiera RP oraz JE Karstena Klepsvik, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce. Chodzi nam o to, by wspierane były różne organizacje, a nie tylko te największe, których działalność koncentruje się w dużych ośrodkach miejskich. 

1 marca 2017 roku w Warszawie Falenicy odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Tematem spotkania było finansowe wspieranie organizacji chrześcijańskich działających na polu edukacji. Przedyskutowano także działania realizowane w ramach projektów finansowanych przez Episkopat USA w krajach byłego bloku sowieckiego.

W dniach 14-20 lutego realizowaliśmy projekt wspierania katolickich szkół w Albanii. Odwiedziliśmy prowadzone przez siostry przedszkole we Vlorze, na południu Albanii (na zdjęciu), oraz prowadziliśmy szkolenie dla dyrektorów szkół w portowym mieście Durres. W trzydniowym kursie na temat misji szkoły uczestniczyło 35 osób przybyłych z różnych regionów Albanii.

Wojciech Żmudziński SJ odwiedził 6 lutego Salezjańską Szkołę Podstawową w Zagrzebiu, którą kieruje dyr. Karmela Tomasevic. Po południu nauczyciele zapoznali się z formacyjnym podejściem do fundraisingu oraz przygotowywali się do jutrzejszych zajęć warsztatowych mających na celu zaplanowanie rozwoju szkoły na najbliższe lata.