Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Narada programowa SChDW w Warszawie Falenicy

W Warszawie Falenicy w dniach 24-25 maja odbył się Walny Zjazd oraz Narada Programowa SChDW. Podczas narady podejmowane były nowe inicjatywy mające na celu stworzenie wspólnego frontu na polu wychowania, pozyskiwanie funduszy na dzieła edukacyjne, a także rozbudowanie sieci chrześcijańskich szkół i organizacji na kraje byłego bloku sowieckiego.

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania łączy siły jezuitów, franciszkanów i osób świeckich zaangażowanych w działalność wychowawczą, kierujących organizacjami obywatelskimi i placówkami edukacyjnymi.