Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

SChDW w Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Gratulujemy Zbigniewowi Barcińskiemu (członkowi Zarządu SChDW) nominacji do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wierzymy, że będzie ona z pożytkiem dla rozwoju NGO w Polsce.

Informacja z dnia 9 października 2018

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego podjął decyzję o powołaniu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe

 
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Pan Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego podjął decyzję o powołaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród zgłoszonych kandydatów, którzy spełniali wymagania formalne określone we wspomnianej ustawie. Zgłoszonych zostało 41 kandydatów, spośród których Przewodniczący powołał na członków Rady 25 osób:

Bohdan Aniszczyk
Paweł Backiel
Krzysztof Balon
Zbigniew Barciński
Mariusz Bulski
Bogusław Cebulski
Wojciech Dec
Łukasz Domagała
Alicja Gawinek
Łukasz Gojke
Wojciech Jachimowicz
Przemysław Jaśkiewicz
Maciej Kunysz
Cezary Miżejewski
Justyna Ochędzan
Marzena Pieńkosz-Sapieha
Mariusz Pruszyński
Adam Ptasiński
Kamil Sieratowski
Ks. Stanisław Słowik
Teresa Tiszbierek
Aleksander Waszkielewicz
Waldemar Weihs
Mirosława Widurek
Maciej Zarębski

Jednocześnie Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że pierwsze posiedzenie Rady zostanie zwołane wkrótce po wyborach samorządowych.

 

w: https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/przewodniczacy-komitetu-do-spraw-pozytku-publicznego-podjal-decyzje-o-powolaniu-czlonkow