Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania dzięku wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje w latach 2020-2022 zadanie publiczne pn: „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania".

Nadrzędnym celelm projektu jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
 
 
Już tej jesieni, roku 2022, w ramach wielkiego podsumowania projektu SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA zostanie zorganizowane 3-dniowe ogólnopolskie Forum inicjatyw na rzecz rodziny i wychowania (ostatecznie zmieniliśmy nazwę wydarzenia z sympozjum na forum gdyż lepiej oddaje nasze zamierzenia).
To przedsięwzięcie o bardzo szerokim zakresie tematycznym oraz nietypowej i rozbudowanej formule organizacyjnej, służącej sprawnemu czerpaniu treści merytorycznych oraz skutecznemu poznawaniu się i integracji uczestników.
 
Podczas Forum będziemy posługiwać się kilkoma różnymi formami pracy z dużą grupą: prezentacje, praca w grupach, warsztaty, giełda partnersko-projektowa, międzyregionalny wieczór poznawczo-integracyjny, muzyczny mini festiwal promocji rodziny. Zastosowane metody ułatwią nawiązywanie współpracy, także międzyregionalnej, spotkanie będzie zatem również swoistą giełdą pomysłów i kontaktów.
 
Częścią składową wydarzenia będzie Konwent Specjalistów SChDW, na którym eksperci różnych dziedzin wypracują projekt ustawy mającej na celu afirmację konstytucjonalnego modelu rodziny, a także uporządkowanie społecznych praw i obowiązków rodziny.
 
 
 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony projektu www.pro-rodzinny.pl