Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Portal pro-rodzinny.pl

Szanowni Państwo.

Zapraszam do korzystania z efektu naszej pracy - PORTAL https://pro-rodzinny.pl -  jako zadania projektu SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania. Projekt realizowany w latach 2020-2022 finansowany jest z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) https://www.niw.gov.pl/