Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Spotkanie Zarządu SChDW

1 marca 2017 roku w Warszawie Falenicy odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Tematem spotkania było finansowe wspieranie organizacji chrześcijańskich działających na polu edukacji. Przedyskutowano także działania realizowane w ramach projektów finansowanych przez Episkopat USA w krajach byłego bloku sowieckiego.