Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Petycja w sprawie funduszy norweskich

W trosce o większą dostępność funduszy norweskich skierowaliśmy petycję do Pani Beaty Szydło, Premiera RP oraz JE Karstena Klepsvik, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce. Chodzi nam o to, by wspierane były różne organizacje, a nie tylko te największe, których działalność koncentruje się w dużych ośrodkach miejskich. 

 

Szanowna Pani Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Aleje Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

JE Karsten Klepsvik

Ambasador Królestwa Norwegii

Ambasada Królestwa Norwegii

Ul. Chopina 2A
00-559 Warszawa

Do wiadomości:

Sz. P. Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów

 

 

Dot.: Norweski Mechanizm Finansowy i Fundusze EOG dla wspierania organizacji pozarządowych

 

 

PETYCJA

Kraków, 2017-03-22

 

Szanowni Państwo,

 w związku ze zbliżającym się nowym okresem wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce za pośrednictwem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz funduszy EOG, jako organizacje pozarządowe zwracamy się z propozycją zmian w sposobie dystrybucji tych środków. Zgłaszamy postulat zróżnicowania systemu przekazywania funduszy, tak aby tworzyło go kilka organizacji.

 System kilku różnorodnych pośredników i to mających swoje siedziby nie tylko w stolicy Polski, stworzyłby nowe szanse rozwojowe dla całego III sektora.

1. Byłby rozwiązaniem zdecentralizowanym i bardziej demokratycznym

2. Zapewniłby szerszy dostęp do tych funduszy organizacjom z regionów peryferyjnych oraz z ośrodków mniejszych i zaniedbanych

3. O dostęp do funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogłyby występować organizacje, które nie czyniły tego wobec operatora drugiej edycji programu, ze względu na duże różnice ideowe i światopoglądowe, a które mają równe prawo być obecne w publicznej debacie i do otrzymania wsparcia dla prowadzonej działalności, cenionej przez ogół społeczeństwa.

4. Większa liczba organizacji pośredniczących i ich różnorodność przyniosłyby większą skuteczność w animowaniu i mobilizacji wielu nowych środowisk do działań prospołecznych.

 Celem naszej petycji jest przyczynienie się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju całego społeczeństwa obywatelskiego, odzwierciedlającego całe spektrum wartości realizowanych przez aktywnych społecznie obywateli. Opowiadamy się za zwiększeniem partycypacji organizacji pozarządowych. Chcemy przyczynić się do wyrównywania szans rozwojowych, do wspierania również tych słabszych, mniej aktywnych i do tej pory pomijanych.

 

Inicjatorzy petycji: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

 Wojciech Żmudziński SJ – Warszawa, Przewodniczący Zarządu

Wojciech M. Słonina – Kraków, Z-ca Przewodniczącego

dr Robert Zbierański OFMConv. – Gdańsk, Skarbnik

Jacek Gazda - Kraków, Sekretarz

 

 Dane kontaktowe:Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW)

31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, Tel./fax 12 430 31 45, tel. kom: 792 768 002

e-mail: biuro("małpa")schdw.org.pl;

http://www.schdw.org.pl/

 

 

 

 

Lista organizacji i inicjatyw popierających petycję (stan z dnia 2017-04-06, godz. 18.00):

 

1. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania – Kraków

2. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo – Lublin

3. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" – Bielsko-Biała

4. Kongres Rodzin – Poznań

5. Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – Kraków

6. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN – Lublin

7. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa

8. Stowarzyszenie "Juvenes" – Muszyna

9. Stowarzyszenie Klucz Muszyński – Muszyna

10. Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców – Gliwice

11. Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni z Duchu" – Łódź

12. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek" – Wieliczka

13. Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki Społecznej "Arche" – Wieliczka

14. Fundacja Rozwoju Osobistego Progres – Wieliczka

15. Instytut Rozwoju Społecznego – Kraków

16. Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego – Nasutów

17. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Św. Józefa – Bielsko-Biała

18. Fundacja „Dom Nadziei” – Bytom

19. Śląska Federacja Ośrodków Terapii Uzależnień – Bytom

20. Fundacja „Posłaniec” – Otwock-Świder

21. Dom Pojednania i Spotkań im. M.Kolbego – Gdańsk

22. Stowarzyszenie "W Przyszłość" – Gdynia

23. Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej – Kraków

24. Młodzieżowy Klub Środowiskowy GRUPKA – Kraków

25. Kongres Kobiet Konserwatywnych – Poznań

26. Stowarzyszenie Absolwentów "Radośni" – Piekary

27. Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni” – Łąkta Górna

28. Fundacja Magis – Gdynia

29. Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe – Gdynia  

30. Obywatelska Inicjatywa Rodzin – Warszawa

31. Klub Przyjazny Rodzinie im.Jana Pawła II – Warszawa

32. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza – Warszawa

33. Instytut Globalizacji – Gliwice

34. Portal "Kraków Niezależny" - Kraków

35. Fundacja Życie i Rodzina – Warszawa

36. Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne – Wrocław

37. Fundacja Budzenie Pasji – Kraków

38. Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II – Busko-Zdrój

39. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci - Wrocław

40. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców - Warszawa

41. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl - Ząbki

42. Unia Europejskich Federalistów - Łódź

43. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi - Nieznanowice

44. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej - Kobyłka

45. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce – Kraków

46. Fundacja Dzieci Afryki - Warszawa

47. Fundacja Solidarności Dziennikarskiej - Warszawa

48. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom" - Gdańsk

49. Związek Młodzieży  Chrześcijańskiej „Polska YMCA” – Warszawa

50. Stowarzyszenie DUC IN ALTUM – Ełk

51. Stowarzyszenie Rodzina Rodzin – Ełk

52. Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej – Nasutów

53. Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum – Radom

54. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie “SOLIDARNI” – Borzęcin Duży

55. Żywieckie Stowarzyszenie na Rzecz Kontaktów Międzynarodowych – Żywiec

56. Stowarzyszenie Edukacyjno-Prozdrowotne "Żagle" – Gdynia

57. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RÓWNY START” – Poznań

58. Fundacja Wspomagająca Wychowanie "Archezja" - Skała

59. Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA  – Poznań

60. Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi – Wrocław

61. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce – Kraków

62. Fundacja JEDEN Z NAS – Kraków

63. Konińskie Stowarzyszenie Muzyczne - Konin

64. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – Rzeszów

65. Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu – Żywiec