Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

KRAKÓW - Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania

 Do organizacji, grup i inicjatyw nieformalnych oraz animatorów życia społecznego, zainteresowanych sprawami rodziny i wychowania.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania, które odbędzie się w sobotę 29 września 2018r. w Krakowie. Jest to część szerszego projektu pn. Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”, realizowanego w województwach Małopolskim i Lubelskim a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Adresaci

Forum w Krakowie adresowane jest do reprezentantów organizacji z terenu woj. Małopolskiego (stowarzyszenia, fundacje, związki, itp.) oraz grup niesformalizowanych, dla których rodzina lub wychowanie są głównymi obszarami zainteresowań, jak i do tych, które podstawową działalność prowadzą w innych dziedzinach, ale dobro rodzin i bezpieczny rozwój dzieci i młodzieży uważają za wartości fundamentalne.

Zapraszamy zarówno większe organizacje jak i podmioty czy inicjatywy mniejsze, lokalne i mniej doświadczone. Zaproszenie kierujemy także do liderów środowisk nieformalnych i aktywnych społecznie rodziców.

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do spotkania się przedstawicieli różnych podmiotów, do wzajemnego poznania siebie i swoich działalności, do wymiany doświadczeń i inspiracji. Zamierzeniem organizatorów jest też udzielenie wsparcia tym, którzy są otwarci na współpracę z innymi przy realizacji projektów, przy poszukiwaniu funduszy itp. W trakcie Forum planujemy również czas na dyskusję n.t. możliwości „sieciowania”, zawiązywania koalicji oraz integrowania organizacji i środowisk, w celu zwiększania siły oddziaływania dobrych inicjatyw.

W zgłoszeniu uczestnictwa prosimy o wskazywanie tematów lub obszarów zainteresowań do pracy w grupach (zob. Informacje uzupełniające) oraz propozycji merytorycznych i organizacyjnych do Forum albo wykraczających poza to spotkanie.

Organizatorzy są otwarci na nowe pomysły, które mogą pomóc zrealizować oczekiwania i potrzeby animatorów życia społecznego w kwestiach wychowawczych i rodzinnych.

Poniżej linki do programu Forum i informacji uzupełniających

 

Organizatorzy

Na Forum zaprasza Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Przy realizacji całego projektu współpracujemy z grupą organizacji: Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Stowarzyszenie Klucz Muszyński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacja Nowy Staw, Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja", Dom Pojednania i Spotkań im. M.Kolbego, Młodzieżowy Klub Środowiskowy GRUPKA, Instytut Rozwoju Społecznego, Koalicja Obywatelska DLA RODZINY. W planowaniu działań wychowawczych korzystamy m.in. z zaplecza eksperckiego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Po zakończeniu projektu w woj. Małopolskim i Lubelskim planujemy od 2019r. podobnymi działaniami objąć także inne regiony Polski.

 

Miejsce: Akademia Ignatianum, Kraków, ul. Kopernika 26.

Koszty: Forum pokrywane są z Funduszu FIO. Uczestnicy z miejsc oddalonych od Krakowa będą mogli otrzymać dofinansowanie do kosztów dojazdu..

Zgłoszenia: na formularzu online, w terminie do 12 września lub do kilku dni po tym terminie. Możemy przyjmować chętnych także po tym terminie. Z jednej organizacji można zgłosić więcej niż jedną osobę.

 Prosimy przesyłać to zaproszenie także do innych organizacji i osób z terenu woj. Małopolskiego lub sąsiednich, potencjalnie zainteresowanych takim spotkaniem.

 

W imieniu Zarządu SChDW,

Wojciech M. Słonina
Jacek Gazda
Zbigniew Barciński

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW)
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
Tel./fax 12 430 31 45, tel. kom: 792 768 002
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.schdw.org.pl/

facebook.com/wychowanie

 

Program

Informacje uzupełniające o Forum i projekcie

Formularz Zgłoszeniowy