Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

9Szanowni Państwo. 

Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie oraz zadeklarowana frekwencję na Ogólnopolskim Forum "Rodzina i Wychowanie Kraków, 22-24 września 2022 r., które rozpocznie się już dziś na Akademii Ignatianum w Krakowie. 

W związku z licznymi pytaniami o zdalnym uczestnictwie w wydarzeniu, zorganizowaliśmy Ogólnopolskie Forum "Rodzina i Wychowanie"/ ON-LINE" 

Ideą forum jest intencja jednoczenia środowiska organizacji działających na rzecz rodziny i wychowania w wartościach chrześcijańskich. Forum to przestrzeń debaty ekspertów, giełdy pomysłów i koncepcji rozwoju rodzin w Polsce oraz wymiana doświadczeń wraz z analizą projektów realizowanych przez biuro SChDW i partnerów stowarzyszenia. Celem spotkania jest intencja jednoczenia środowiska organizacji działających na rzecz rodziny i wychowania w wartościach chrześcijańskich,podsumowanie dotychczasowych działań organizacji prorodzinnych w zakresie wdrażania celów statutowych i wyznaczenie priorytetów na przyszłość. Forum to przestrzeń debaty ekspertów, giełdy pomysłów i koncepcji rozwoju rodzin w Polsce oraz wymiana doświadczeń wraz z analizą projektów realizowanych przez biuro SChDW i partnerów stowarzyszenia.  Ważną częścią wydarzenia będzie przedstawienie problematyki kryzysu demograficznego w Polsce.

W forum wezmą udział m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz profilaktyki i polityki rodzin. 

Jako organizatorzy zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematyką działalności na rzecz rodziny i wychowania.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W celu wzięcia udział w forum należy wypełnić formularz rejestracyjny: https://eventory.cc/event/ogolnopolskie-forum-rodzina-i-wychowanie

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

Ideą forum jest intencja jednoczenia środowiska organizacji działających na rzecz rodziny i wychowania w wartościach chrześcijańskich. Forum to przestrzeń debaty ekspertów, giełdy pomysłów i koncepcji rozwoju rodzin w Polsce oraz wymiana doświadczeń wraz z analizą projektów realizowanych przez biuro SChDW i partnerów stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania dzięku wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje w latach 2020-2022 zadanie publiczne pn: „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania".

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością organizacji zrzeszonych w SChDW.
Materiały powstały w ramach projektu „SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania".
Projekt realizowany przez SChDW przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Klucz Muszyński Mocni w Duchu

 

Towarzystwo Patriotyczne Szczęśliwe Dzieciństwo Theotokos

W dniach 5-7 grudnia 2019 w Krakowskim Centrum Konferencyjnym w Tomaszowicach położonych u wrót Krakowa od strony północnej, odbyło się Forum programowo-metodyczne pn. 25 lat minęło…Złota kolekcja pomysłów na polsko-niemieckie spotkania młodzieży.