Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Konferencja w Kramatorsku

Konferencję "Nowy model szkoły na Ukrainie" rozpoczęła młodzież witając nas wierszami Szewczenki deklamowanymi w języku polskim oraz polskimi tańcami. Przed południem 11 maja wystąpił Wojciech Żmudziński SJ zachęcając nauczycieli, by dbali o swój osobisty rozwój oraz kształtowali klimat i kulturę szkoły, w jakiej nauczają.

Natomiast ojciec Johan Lubiv, dyrektor Szkoły im. św. Zofii we Lwowie, mówił o wartościach i konieczności rozwijania dojrzałej osobowości nauczyciela. Po przerwie Katarzyna Stryjek dała nauczycielom bardzo praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze szkolnymi konfliktami. 

Uczestnicy konferencji w Kramatorsku wysłuchali jeszcze siostry Cristophory (odpowiedzialnej na Ukrainie za szkoły katolickie), które mówiła o nowych metodach nauczania koncentrując się na uczniowskim portfolio oraz Aleksieja Zarytskyego, który zainteresował wszystkich rozwijając temat rozwoju osobowego nauczyciela. Po ciepłym posiłku rozpoczęła się praca w czterech grupach, których przedstawiciele zaprezentowali na forum najważniejsze punkty dyskusji i propozycje zmian w oświacie postulowane przez uczestniczących w dyskusji nauczycieli. W Forum o nowym modelu szkoły wzięło udział 57 osób, a dofinansował je Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.