Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Szkolenie w Centrum Medialnym WAM

W dniach 18-19 kwietnia w Centrum Medialnym Wydawnictwa WAM w Krakowie odbywają się zajęcia dla nauczycieli z Tomska. Tematem jest ignacjański model pedagogii oraz wychowanie w jezuickich szkołach. Prowadzą je: dr Ewa Dybowska oraz Wojciech Żmudziński SJ. Projekt finansowany jest przez Episkopat USA.

Pierwszego dnia szkolenia dr Ewa Dybowska z Akademii Ignatianum wyjaśniła kim jest ignacjański wychowawca, a Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu wraz z tłumaczem) wprowadził uczestników w ignacjański model pedagogii i zaprezentował dokument "Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania". Drugi dzień poświęcony jest wychowaniu do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.