Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Spotkanie z nauczycielami w Bośni

W lutym tego roku przewodniczący SChDW odwiedzi katolicką szkołę w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina). Spotka się z dyrekcją oraz z nauczycielami, których zapozna z Ignacjańskim Modelem Pedagogii. Celem wizyty jest zaplanowanie współpracy w promowaniu szkolnictwa katolickiego.

Działania SchDW w krajach byłego bloku sowieckiego wspierane są przez Episkopat USA. Na zdjęciu: przedstawiciele administracji szkoły (Mariana Sedic i Vedran Cegrlj) z przewodniczącym SChDW podczas szkolenia w Warszawie Falenicy w styczniu 2018.