Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Szkolenie na Syberii w dniach 26-28 czerwca 2018

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania międzynarodowego projektu ojciec Wojciech Żmudziński SJ z Centrum Arrupe prowadził w Tomsku na Syberii szkolenie dla 24 nauczycieli pracujących w Gimnazjum Katolickim, którym od czterech lat opiekują się jezuici.

W dniach 26-28 czerwca 2018 roku nauczyciele tej szkoły pracowali nad sylwetką absolwenta. Stworzone przez uczestników opisy charakteryzujące ucznia kończącego szkołę będą podstawą do zredagowania dokumentu nakreślającego kierunki nauczania i wychowania na najbliższe dziesięciolecia.

Ponadto uczestnicy szkolenia rozpoczęli proces formułowania deklaracji misji, poznali jezuicką metodę analizy trudnych sytuacji oraz dynamikę ignacjańskiego modelu pedagogii. Stworzyli także hasło odwołujące się do misji szkoły, które zostanie wyeksponowane na jednej z głównych ścian. Był także czas, by zapoznać rosyjskich nauczycieli z zasadami zespołowego uczenia się i przećwiczyć kilka nowych metod nauczania.

Katolickie Gimnazjum w Tomsku obchodziło w tym roku swoje 25-lecie. Dopiero cztery lata temu jezuici zobowiązali się otoczyć je swoją opieką i zatroszczyć się o jego dalszy rozwój. W przyszłym roku gimnazjum powiekszy się o nowe pomieszczenia dydaktyczne i będzie mogło pomieścić więcej uczniów, a nauczyciele będą wreszcie mieli swój wymarzony pokój nauczycielski. Jest to jedyna szkoła katolicka w Federacji Rosyjskiej oferująca edykację na wszystkich poziomach nauczania. Odpowiada za nią miejscowy proboszcz ojciec Wojciech Ziółek SJ, a jednym z nauczycieli jest ceniony przez wszystkich amerykański jezuita ojciec James Michael Desjardins.

Szkolenie było przeprowadzone w ramach projektu dofinansowanego przez Episkopat USA i realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania oraz Centrum Arrupe.

Zobacz więcej zdjęć z Tomska