Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Walne Zebranie SChDW

Dziękujemy ustępującemu Przewodniczącemu Zarządu SChDW, Wojciechowi Żmudzińskiemu SJ.

Pełniąc swoją funkcję tchnął ożywczego ducha w stowarzyszenie. Inicjował i wspierał wydarzenia, które już przynoszą owoce, otwierają pola współpracy międzynarodowej, wzmacniają środowisko, dają szeroką perspektywę ...

O. Wojciech Żmudziński SJ przyjął nowe wyzwania - od 2019 roku będzie w Towarzystwie Jezusowym pełnił funkcję, która uniemożliwiła mu podjęcia się przewodniczenia SChDW na kolejną kadencję. Zrezygnował również z szefowania Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe. Ufamy, że nowa (zaszczytna) funkcja pomoże mu jeszcze szerzej wykorzystywać talenty, z pożytkiem nie tylko dla jezuitów ...

Dziękujemy Ojcze Przewodniczący :-)

za te wspólne lat spędzone w Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Pamiętaj, że jesteśmy też po to, aby wspierać, gdyby zaszła taka potrzeba :-)

 

___

Krótki biogram Wojciecha Żmudzińskiego SJ: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_%C5%BBmudzi%C5%84ski

Blog prowadzony przez Wojciecha Żmudzińskiego SJ: https://jezuici.pl/author/wojciech-zmudzinski/

Profil Wojciecha Żmudzińskiego SJ na facebooku: https://www.facebook.com/wojciech.zmudzinski.sja