nasza misja * nasz statut * organizacje zrzeszone * kontakt * PNWM * Centrum Edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SChDW oferuje liczne szkolenia dla nauczycieli w ramach
Centrum Edukacyjnego SChDW.
Lata współpracy z polskimi i europejskimi organizacjami pozarządowymi
Lata odpowiedzialnego wprowadzania innowacji pedagogicznych
Lata
doświadczenia w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych
Lata promocji społecznej nauki Kościoła

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW), powstało w 1993 roku,
z inicjatywy Jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
Grupuje polskie ośrodki kształceniowe, a także osoby prywatne, których działalność
dotyczy dzieł wychowawczych Kościoła katolickiego.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. W swojej działalności inspiruje się
społecznym nauczaniem Kościoła katolickiego oraz duchem ekumenizmu.

  Pomagamy i doradzamy w sprawach wolontariatu międzynarodowego,
zarówno wolontariuszom,jak i organizacjom gotowym przyjąć wolontariusza.

 Doradzamy oraz informujemy o możliwościach i formach wspierania wymiany
młodzieżowej między Polską i Niemcami.

Sieć współpracy SChDW

w Europie
w Polsce

Partnerzy SChDW

Akademie Klausenhof
już od kilku lat z powodzeniem organizuje w Niemczech seminaria dla multiplikatorów/animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieżowej wraz z zintegrowanym kursem języka niemieckiego. Akademie Klausenhof jest dużym, pozarządową instytucją kształceniowa, uznaną przez ministerium Landu Północnej
Nadrenii-Westfalii.
Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke
Podobnie jak SChDW współpracuje i organizuje pracę na ponadregionalnej płaszczyźnie niemieckich katolickich instytucji kształceniowych. Dzięki pomocy AKSB SChDW przeprowadziło Projekt Odbudowy Struktur wychowawczych w Polsce.
Akcja Renovabis
akcja solidarnościowa niemieckich katolików z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.
W ramach pomocy z funduszu Renovabis, SChDW przeprowadziło wiele projektów, w tym Projekt Odbudowy Struktur
Wychowawczych w Polsce.
Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetséget
Katolickie Stowarzyszenie kształcenia młodzieży i dorosłych na Węgrzech.
SChDW współtworzy Koalicję Obywatelską DLA RODZINY
www.dlarodziny.net