Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotokos"

 ul. Kopernika 63a
PL 44-100 GLIWICE
Tel.: (+48 32) 279 29 49
Fax: (+48 32) 234 47 88
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.theotokos.org.pl

 Obszary zainteresowań:

edukacja obywatelska i europejska; zarządzanie organizacjami pozarządowymi: przywództwo, praca zespołowa, komunikacja, zarządzanie projektami itp.; wolontariat.

 Adresaci programów:

dorośli, młodzi pełnoletni, młodzież.

 

 

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe

 

Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym

ADRES: Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
04-984 Warszawa, Olecka 30
tel. (+48)-606-850-691
email: centrum [@] arrupe.org

 Obszary zainteresowań:

Obszar pierwszy - formacja; doskonalenie nauczycieli i wychowawców, szkolenia z zakresu metodyki pracy nauczyciela; formacja osobowa i rozwój nauczyciela; budowa wspólnoty szkolnej.
Obszar drugi - szkolenia z zakresu działań wychowawczych, integracji działań środowisk wychowawczych szkoły i rodziny; profilaktyka uzależnień.

 Adresaci programów:

przede wszystkim nauczyciele, katecheci, wychowawcy i pedagodzy, ale również rodzina jako środowisko najbliższe uczniom - rodzice, sama młodzież; księża, zakonnicy i siostry zakonne; liderzy organizacji społecznych, osoby związane z polityką lub biznesem jako liderzy swoich działań.

 

 

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego

 ul. Św. Trójcy 4
PL 80-822 GDAŃSK
Tel.: (+48 58) 301 57 21
Fax: (+48 58) 301 57 21
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.dmk.pl

 Obszary zainteresowań:

wychowanie (przezwyciężanie stresów, uprzedzeń i stereotypów w kontaktach z „innymi”); efektywna komunikacja; kształcenie liderów organizacji młodzieżowych; współpraca międzynarodowa na płaszczyźnie etnicznej; zaangażowanie obywatelskie; dialog międzyreligijny, programy międzynarodowe dla młodzieży.

 Adresaci programów:

dorośli (nauczyciele, wychowawcy), liderzy organizacji pozarządowych i młodzieżowych, studenci, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, wolontariusze.

 

 

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

 

ul. Stysia 16a
PL 53-526 WROCŁAW
Tel.: (+48 71) 338 07 93
Fax: (+48 71) 338 07 93
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.silesius.org.pl

 Obszary zainteresowań:

szeroko rozumiana problematyka młodzieżowa w polskim i międzynarodowym kontekście; edukacja europejska; społeczeństwo demokratyczne; zaangażowanie obywatelskie; dialog międzyreligijny; wolontariat; wartości w życiu młodych ludzi.

 Adresaci programów: młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studenci, młodzi bezrobotni (18-26 lat), młodzi politycy, wolontariusze.

 

 

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld

ul. Aleksandry 1
30-837 KRAKÓW
Tel./Fax: (+48 12) 658 49 64
Tel./Fax: (+48 12) 658 49 74
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.homohomini.org

 Obszary zainteresowań:

wychowanie (umiejętności wychowawcze, wych. prorodzinne, współpraca szkoły z rodziną); profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych (agresja, uzależnienia, przedwczesna aktywność seksualna, psychomanipulacja - sekty, profilaktyka HIV/AIDS); efektywna komunikacja; budowanie środowisk sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży; praca z rodziną (problemy wychowawcze, konflikty rodzinne, naturalne planowanie rodziny).

 Adresaci programów:

dorośli (nauczyciele, wychowawcy, pracownicy placówek profilaktycznych, samorządów lokalnych, rodzice, studenci); młodzież (ucząca się, zagrożona niedostosowaniem społecznym, dysfunkcyjna); dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym).

 

 

Fundacja Nowy Staw - Europejski Dom Spotkań

ul. 3 Maja 18/3A
PL 20-078 LUBLIN
Tel.: (+48 81) 534 61 91
Fax: (+48 81) 534 61 92
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.eds-fundacja.pl

Obszary zainteresowań:

społeczeństwo obywatelskie; tożsamość i integracja europejska; demokracja; gospodarka rynkowa; edukacja zmierzająca do upodmiotowienia młodzieży; międzynarodowa wymiana i współpraca młodzieży; dziennikarstwo; ekologia; kultura; tradycja; polityka młodzieżowa; zagadnienia społeczne; rynek pracy; bezrobocie.

 Adresaci programów:

młodzi politycy i dziennikarze oraz działacze samorządów, organizacji społecznych i charytatywnych, liderzy organizacji młodzieżowych, samorządów szkolnych i akademickich, studenci, uczniowie gimnazjów i liceów, kobiety, osoby bezrobotne, przedstawiciele instytucji rynku pracy.

 

 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

 ul. Jezuicka 4/9
PL 20-113 LUBLIN
Tel.: (+48 81) 534 66 31
Fax: (+48 81) 532 90 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.fsd.lublin.pl

Obszary zainteresowań:

edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży; wolontariat młodzieżowy; społeczeństwo obywatelskie; społeczność lokalna; przemiany demokratyczne i wolnorynkowe; przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży.

 Adresaci programów:

dzieci, młodzież, liderzy organizacji młodzieżowych, dorośli zaangażowani w pracę z młodzieżą i na rzecz młodzieży, młodzież bezrobotna.

 

 

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień w Bielsku-Białej "Nadzieja"

ul. Barkowska 167c
PL 43-346 BIELSKO-BIAŁA
Tel.: (+48 33) 816 07 67
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://www.nadzieja.bielsko.pl

 Obszary zainteresowań:

głównym celem i zadaniem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. Fundacja prowadzi placówki terapeutyczno-wychowawczo-opiekuńcze oraz działania profilaktyczne.

 Adresaci programów:

dzieci i młodzież w wieku od 13-18 lat, oraz dorośli - rodzice, pedagodzy, nauczyciele

 

Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława kostki w krakowie

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów
im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie

ul. Spółdzielców 5
30-682 Kraków
tel +48 12 655 09 24
fax + 48 12 265 21 08
NIP: 679-308-43-18

 

Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury "Xaverianum"  

ul. Ojca Józefa Czaplaka 1a
PL 45-055 OPOLE
Tel.: (+48 77) 454 84 80
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wwwhttp://www.xaverianum.pl/

 

 

JEV - Polska (Jezuicki Europejski Wolontariat – Polska)

 ul. Stysia 16a
PL 53-526 WROCŁAW
Tel.: (+48 71) 338 07 93
Fax: (+48 71) 338 07 93
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.wolontariat.katolik.pl

 Obszary zainteresowań: wolontariat.

 Adresaci programów: młodzież.

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  

 ul. Wiślna 12/7
PL 31-002 KRAKÓW
Tel.:(+48 12) 422 42 99 wtorki 17-19
Tel.:(+48 12) 628 82 29 czwartki 17-18
E-mail:
biuro@krakow.ksm.org.pl
www: http://www.ksm.org.pl

 

 

Ogólnokształcące Liceum Jezuitów  

 ul. Tatrzańska 35
PL 81-313 GDYNIA
Tel.: (+48 58) 661 61 80
Fax: (+48 58) 621 02 66
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.jezuici.pl/gilj 

 

 

Stowarzyszenie "Juvenes"

 ul. Nawojowska 31
PL 33-300 NOWY SĄCZ
Tel.: 0602 434 722
Fax: 018 443 58 80
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszary zainteresowań:

profilaktyka; przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym; wymiana międzynarodowa młodzieży; edukacja obywatelska.

 Adresaci programów:

dzieci i młodzież - ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych liderów środowiskowych; młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, z terenów wiejskich; dorośli - przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych zajmujący się problematyką uzależnień, nauczyciele, wychowawcy, rodzice.

 

 

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"

 

ul. Sienkiewicza 60
PL 90-058 ŁÓDŹ
Tel.: 042 638 14 39
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszary zainteresowań:

nadrabianie braków edukacyjnych; dożywianie; profilaktyka uzależnień; wolontariat.

 Adresaci programów:

dzieci i młodzież z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych patologią społeczną.

 

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

ul. Skautów 11 B m. 29
20-055 Lublin

tel. (81) 533 17 25
tel. kom. 609 734 114
tel. kom. 515 066 858
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.http://natan.pl/

 

 

Unia Laikatu Katolickiego 

 

ul. Św. Barbary 41
PL 42-200 CZĘSTOCHOWA