Do Organizacji członkowskich SChDW

 

Drodzy Państwo,

 

informujemy o decyzji Walnego Zebrania Członków SChDW o zorganizowaniu spotkania-narady organizacji-członków Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w dniach 30 września – 1/2 października b.r. w Falenicy k.Warszawy.

 

Celem tego spotkania jest:

1.Wymiana doświadczeń z działalności organizacji członkowskich w ostatnich latach,

2.Ożywienie wzajemnych relacji i zaplanowanie ewentualnych wspólnych działań,

3.Poznanie nowych narzędzi pomocnych w planowaniu i realizacji projektów.

 

Początek w piątek wieczorem, zakończenie w sobotę kolacją, z możliwością pozostania na drugi wspólny wieczór i nocleg z soboty na niedzielę, do czego już teraz bardzo zachęcamy. Strona integracyjno-wspólnotowa tego spotkania jest dla nas bardzo ważna, pomaga stworzyć podstawę do współpracy.

Jedną ze spraw, które chcemy przeanalizować, jest 3-letnia działalność SChDW w Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY.

 

W drugiej połowie sierpnia, pod koniec sezonu urlopowego, prześlemy Państwu dalsze szczegóły programowe i organizacyjne naszego spotkania.

Zwrócimy się także z prośbą o pomoc w przygotowaniu wspólnego folderu informacyjnego SChDW, tak żeby działalność i oferta każdej organizacji była w niej zaprezentowana i mogła być lepiej promowana.

Koszty uczestnictwa w spotkaniu (program, noclegi, wyżywienie) pokrywane są w ramach dużego projektu dotyczącego promocji chrześcijańskiego wychowania i szkolnictwa. Tylko dojazd uczestników na koszt własny.

 

Coraz większym wymogiem czasów jest łączenie sił do realizacji dobrych celów. Wielu z nas mam nadzieję na „nowy start” we wspólnej działalności i współpracy, może po ponad 20 latach od naszych początków jest to możliwe i to z nowymi siłami i pomysłami?

Fantastyczne doświadczenie ŚDM w Krakowie także może nam w tym pomóc, bo m.in. obudziło w nas duże nadzieje na współpracę wielu różnych wspólnot i organizacji w ramach jednego i powszechnego Kościoła.

 

W imieniu Zarządu SChDW:

O. Wojciech Żmudziński SJ, Warszawa – Przewodniczący,

Wojciech M. Słonina, Wieliczka - Z-ca Przewodniczącego,

O. Robert Zbierański OFMConv, Gdańsk – Skarbnik,

Jacek Gazda, Kraków – Sekretarz.

 

 


 

 

 

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

 

Spotkanie organizacji członkowskich SChDW

 

30.09-01.10.2016 r.

Warszawa – Falenica

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, 04-984 Warszawa, ul.Olecka 30

 

P R O G R A M

 

 

30.09.2016

 

PIĄTEK

 

do 17:30

Przyjazd uczestników, zakwaterowanie

 

18:00

 

Kolacja

19:30

Prezentacja organizacji i uczestników

Oczekiwania wobec spotkania

Dobre praktyki – doświadczenia organizacji członkowskich, prezentacje

Integracja uczestników

 

 

 

 

01.10.2016

 

SOBOTA

 

08:00

Śniadanie

 

09:00 – 10:30

 

Narzędzia fundraisingu dzisiaj – szkolenie, dyskusja

10:30 – 11:00

 

Przerwa – kawa/herbata/ciastko

 

11:00 – 13:00

Pomysły i potrzeby dot. wspólnych działań/projektów - prezentacje, dyskusja

13:00

Obiad

14:30 – 16:00

Survival integracyjny

16:00 – 16:30

 

Przerwa – kawa/herbata/ciastko

 

16:30 – 19:00

 

Wspólne działania/projekty – kontynuacja, konkluzje

19:30

 

Grill – kolacja, integracja, podsumowania

 

Możliwość pozostania na nocleg do niedzieli

 

 

02.10.2016

 

NIEDZIELA

 

Rano

Śniadanie, rozmowy przy kawie, wyjazd