Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Praca ze szkołą w Reshen

Wojciech Żmudziński SJ z Centrum Arrupe i Maria Olszewska z MjjO (na zdjęciu) pracowali w dniach 26.04-6.05 w Albanii przygotowując wydarzenie fundraisingowe, na które zaproszeni byli przyjaciele i darczyńcy szkoły katolickiej w Reshen. W tygodniu spotkali się z wszystkimi pracownikami szkoły oraz kierowali pracą nad wdrażaniem różnych technik fundraisingowych.

Prowadzący zajęcia trenerzy wyjaśnili czym jest fundraising i jak ważna jest w promocji szkoły rola każdej osoby z nią związanej. Podczas pracy w zespole pomogli przygotować najbliższe wydarzenie fundraisingowe. Dyskutowano nad jego oprawą, nad przygotowaniem krótkiego filmu promującego szkołę oraz kroniki ważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach wraz z wizualizacją danych statystycznych. Spotkania zespołu odbywały się codziennie do poniedziałku do piątku. Działania w Albanii były realizowane w ramach dwóch projektów, finansowanych między innymi z funduszy Episkopatu USA.