Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Małżeństwo na całe życie

Dnia 4 czerwca 2018 w kościele św. Szczepana w Krakowie ponad 300 osób wzięło udział w spotkaniu na temat małżeństwa i rodziny. Prezentując swoją najnowszą książkę ks. dr hab. Robert Skrzypczak mówił do „tych co szukają, do tych co znaleźli i do tych co myślą, że się pomylili…”.

Duża liczba słuchaczy, w większości młodych osób, jest znakiem, że temat dotyka najgłębszych pragnień człowieka i że wszyscy potrzebujemy podpowiedzi, skąd brać wiedzę i siły do budowania trwałych relacji małżeńskich i rodzinnych. Prelegent przekonywał, że skoro Pan Bóg „wymyślił” człowieka, to i On planując, aby mężczyzna i kobieta byli jedno, wychodzi naprzeciw fundamentalnej potrzeby ludzkiej, jaką jest doświadczanie jedności małżeńskiej w każdej dziedzinie życia. Jedności wspólnoty rodzinnej, która jest w stanie przetrwać wszystkie próby, konflikty, choroby i wstrząsy życiowe. Nie mogą jej także zniszczyć ogromne różnice osobowościowe, psychiczne, charakterologiczne, które są czymś naturalnym, a które wciąż nas zaskakują i powodują poważne kryzysy małżeńskie.

Ks. Skrzypczak, prezentując swoją najnowszą książkę "MIŁOŚĆ WARTA OBRĄCZEK" i przytaczając przykłady z życia wielu rodzin, przekonywał, że pokonywanie tych przeszkód jest możliwe, ale tylko gdy będziemy wiernymi drugiej osobie przez całe życie, gdy będziemy potrafili nosić krzyże – poważne cierpienia, będące czymś nieodłącznym od naszego bycia człowiekiem – i jeśli będziemy umieli przebaczać żonie/mężowi 77 razy dziennie, czyli zawsze. Tak przeżytego życia, w tak rozumianych wzajemnych relacjach, człowiek pragnie najbardziej. To go czyni naprawdę szczęśliwym. Taki sposób życia, takie postawy są możliwe tylko w oparciu o naszą relację wiary z Jezusem Chrystusem, bo wtedy możemy otrzymać konieczne do tego siły.

Ks. Robert Skrzypczak jest cenionym katechistą, rekolekcjonistą i duszpasterzem akademickim, absolwentem Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie.

Spotkanie zostało zorganizowane przez ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania we współpracy z gliwickim Instytutem Globalizacji, w ramach projektu mającego na celu promocję wartości rodzinnych, dofinansowanego przez Episkopat USA. Podobne spotkania są planowane w najbliższych miesiącach w innych polskich miastach.

Spotkanie na temat małżeństwa wpisało się w kilka innych inicjatyw na rzecz rodziny i odpowiedzialnego wychowania, które SChDW przeprowadziło w ostatnim czasie, m.in.:

- dwie „Krakowskie Konferencje Rodzinne” z łącznym udziałem kilkuset osób: całych rodzin z dziećmi,

- debatę prezydencką przed wyborami samorządowymi pt. „Kraków – Miasto Rodzin”,

- cykl spotkań dla rodziców, nauczycieli i pedagogów z prezentacją propozycji do pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz sposobów przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom wychowawczym,

- koncert i wieczór autorski Tomasza Budzyńskiego pt. „Miłość”.